2. Hevels Westermeerdijk

Door kweldruk komt er veel zout en ijzer in het oppervlakte water.

Door de plaatsing van twee permanente hevels komt er vers water in het gebied. Hiermee wordt het telen van intensieve gewassen mogelijk gemaakt. Werk aan Water heeft deze ontwikkeling mogelijk gemaakt.

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV