Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn er voor bijna alle waterschappen in Nederland de waterschapsverkiezingen. Deze vinden gelijktijdig plaats met de verkiezingen voor de provinciale staten.

Werk aan Water Flevoland

De partij Werk aan Water Flevoland maakt al vanaf 2008, als niet-politieke partij, deel uit van de Algemene Vergadering van waterschap Zuiderzeeland. Werk aan Water is opgericht uit verschillende plattelandsorganisaties. De partij heeft daardoor grote kennis van het landelijk gebied en de daarin liggende woonkernen. De ervaring die we de afgelopen jaren, als op één na grootste fractie, hebben opgedaan zetten wij graag opnieuw in.

Van levensbelang voor eenieder

Een goede waterhuishouding is van levensbelang voor zowel het landelijk als stedelijk gebied. Werk aan Water vindt dat met goed waterbeheer de land- en tuinbouw, als de sterkste economische drager van Flevoland, kan werken aan een gezonde economie, leefbaarheid en voedselzekerheid. In de woonkernen zorgt juist een gezond waterbeheer voor een ideale leefomgeving om in te wonen en te recreëren. Werk aan Water wil er voor zorgen dat in de ontwikkeling van het watersysteem randvoorwaarden worden gecreëerd voor vooruitgang. Wij willen dit graag samen met andere partijen realiseren.

Klantgericht en betrokken

Werk aan Water is van mening dat het waterschap een klantgerichte organisatie moet zijn. Tegelijk willen we inwoners en bedrijven meer betrekken bij het waterbeleid. Het waterschap moet efficiënt werken aan haar kerntaken veiligheid, voldoende water en schoon water. Van belang zijn daarbij een haalbare ambitie en beheersbare kosten.

Meer informatie over Werk aan Water Flevoland? Download partijprogramma van 2019

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV