Kerntaken behouden, kosten besparen

  • veiligheid van de dijken
  • gemalen moeten maximaal kunnen functioneren
  • voldoende en schoon water voor burgers en boeren
  • efficiënte organisatie van het waterschap

Waterkering, waterbeheersing én waterkwaliteit vragen een degelijke financiering. Werk aan Water pleit voor een gezonde balans tussen kwaliteit en kosten. De kostenbesparing mag niet ten koste gaan van die kwaliteit. Daarvoor is veiligheid te kostbaar.

Zelfstandig en dichtbij

Werk aan Water vindt dat waterschap Zuiderzeeland zelfstandig ons unieke beheergebied met een eigen watersysteem moet blijven beheren. Samenwerking met andere waterschappen is op deelterreinen prima (o.a. inkoop en ICT). Een zelfstandig opererend waterschap staat dichter bij de burgers, de bedrijven en de agrariërs en verhoogt daarmee haar bereikbaarheid.

Verantwoord omgaan met belastinggeld

De kosten van het waterschap worden betaald met de waterschapsbelasting. Werk aan Water wil een belastingstelsel dat transparant, rechtvaardig en goed uit te leggen is aan alle belanghebbenden. De kosten voor veiligheid, natuur en infrastructuur passen binnen de solidariteitsgedachte. Daarnaast blijft er ruimte voor het toepassen van het profijtbeginsel (kostenveroorzakersprincipe).

Werk aan Water staat voor een degelijke financiering, vooral door actief te letten op de kosten. Dit willen we bereiken/bevorderen door:

  • een efficiënte bedrijfsvoering van het waterschap
  • een actieve samenwerking met andere waterschappen en overheden
  • geen luxe investeringen, maar datgene doen wat goed is voor onze burgers en ingelanden
  • de kosten daar te leggen waar ze gemaakt worden

Download het volledige partijprogramma

 

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV