Werken aan afvalwaterzuivering

Afvalwater biedt de mogelijkheid van grondstoffenterugwinning en energieopwekking. Dat vraagt om technologische innovatie. Ons uitgangspunt is dat het financieel verantwoord is en de burger er beter van wordt.

Zuivering van afvalwater kost heel veel geld.

  • Om de hoeveelheid afvalwater te beperken, stimuleert Werk aan Water een brede publiekscampagne;
  • Afvalwater vereist een adequate zuivering. Werk aan Water stimuleert de ontwikkeling van innovatieve zuiveringstechnieken mits deze in de pilotfase tot positieve resultaten hebben geleid;
  • Werk aan Water ziet kansen om – in het kader van de circulaire economie – waardevolle stoffen uit de afvalwaterzuivering ten gunste te laten komen van maatschappelijke en agrarische doeleinden.

Uitgangspunt bij de innovatieve investeringen dient te zijn dat er een positieve bijdrage wordt geleverd aan mens en milieu.

Download het partijprogramma

 

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV