Een functioneel landelijk gebied

  • voldoende én schoon water voor land- en tuinbouw, recreatie en natuur
  • optimaal beheer van het waterpeil voor de productie van gezond voedsel
  • functioneel waterbeheer met ruimte voor meer natuurlijke oevers, biodiversiteit en bodemkwaliteit

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreme regenval en droogte. Teveel en tekort aan water moeten zoveel mogelijk voorkomen worden, zodat maatschappelijke en economische belangen gewaarborgd blijven. Werk aan Water pleit daarom voor een robuust watersysteem om de effecten van klimaatverandering op te vangen in zowel landelijk als stedelijk gebied.

Bodemdaling tegengaan

Bodemdaling is een toenemend probleem in zowel stedelijk als landelijk gebied. Denk aan verzakking van de riolering en vernatting van landbouwgronden. Werk aan Water wil met innovatieve oplossingen en kosteneffectieve maatregelen zorgen dat de bestaande functies behouden kunnen blijven.

Keuzes maken bij vernatting

Veranderingen in peilbesluiten moeten weloverwogen genomen worden. Als de functies landbouw en natuur naast elkaar liggen, mogen zij vanwege het waterbeheer geen nadelige invloeden van elkaar ondervinden.

Doorspoeling is noodzaak

Flevoland ligt onder zeeniveau. Daardoor is er veel aanvoer van kwelwater. In gebieden met zout en zuurstofarm kwelwater, moet de inlaat van zoet water de functies van landbouw en natuur garanderen. Ook ter voorkoming van blauwalg, met name in recreatieve wateren, zal gericht doorspoelen mogelijk moeten blijven.

Download het volledige partijprogramma

 

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV