Werken aan gezond water

Schoon en gezond water is van levensbelang voor mens en dier en van grote betekenis voor de land- en tuinbouw en natuur. Wij zetten ons samen met belanghebbenden in voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de stad en op het platteland.

Gezonde watersystemen zijn een voorwaarde voor een gezonde economie. Werk aan Water wil zich samen met belanghebbenden inzetten voor het verbeteren van de waterkwaliteit op het platteland en in de stedelijke gebieden door:

• Riooloverstorten voorkomen door het stimuleren van de aanleg van gescheiden afvoersystemen in alle woonwijken;

• Kennis ontwikkelen en voorlichting geven om verontreiniging van water door medicijnen, chemische drugs en emissies uit de landbouw te reduceren;

• Het nastreven van de normen voor waterkwaliteit volgens de Kader Richtlijn Water voor zover deze realistisch, haalbaar én betaalbaar zijn;

• De aanleg en het onderhoud van akkerranden stimuleren op basis van reële vergoedingen;

• Doorgaan met de samenwerking tussen Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeelanden LTO in het Actieplan Bodem en Water en de reeds in gang gezette plannen en projecten;

Download het volledige partijprogramma

 

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV