Partijleden

Samen werken aan water

 • 1.  Bert Philipsen
  Rutten 
 • 2. Marie-Carien Slootman-Claassen
  Espel 
 • 3. Ton Kempenaar
  Dronten 
 • 4. Martinus Riepma
  Dronten 
 • 5. Carla Dekker - De Wit
  Zeewolde 
 • 6. Henk Noome
  Biddinghuizen 
 • 7. Peter Hilgers
  Zeewolde 
 • 8. Marjan van der Wijngaard- Van der Tol
  Biddinghuizen 
 • 9. Bert Talens
  Almere 
 • 10. Theo Hogendoorn
  Dronten 
 • 11. Douwe Monsma
  Zeewolde 
7. Peter Hilgers
 • Akkerbouwer in Zeewolde
 • Bestuurlijk actief in agrarische sector
 • Deelnemer Stichting Veldleeuwerik
 • Pionier Project Spaarwater Flevoland, bodemdaling Flevoland

“Zonder goed water hebben wij geen voedsel en kunnen wij ook niet leven en recreëren.”

Zonder goed water hebben wij geen voedsel en kunnen wij ook niet leven of recreëren

We kunnen er niet omheen! Er wordt veel gesproken over klimaatsveranderingen. Ook voor in het mooie Flevoland, gemaakt door de mens, wordt dit zeker een punt van aandacht. Werk aan Water pleit voor een robuust waterbeheerssysteem dat de effecten binnen de landbouw en stedelijk gebied op kan vangen. Sinds 2014 ben ik actief binnen diverse projecten om bodemdaling tegen te gaan. Met innovatieve oplossingen moet bodemdaling in de landbouw en het stedelijk gebied gereduceerd worden. Maar dat kunnen wij niet alleen. Hier hebben we de overheid en het Waterschap Zuiderzeeland bij nodig. Onze partij Werk aan Water wil hier zich voor meer dan 100% voor inzetten. Zelf woon ik in Zuidelijk Flevoland en bij ons is de bodemdaling actueel. Samen met de agrariërs uit de buurt zijn wij een gezamenlijk initiatief begonnen om de verzilting en bodemdaling tegen te gaan. Doel hiervan is dat wij de biodiversiteit in de bodem willen stimuleren en een goede waterberging willen hebben voor iedereen. Dit ook met het oog van de belangen voor de landbouw, recreatie, natuur en wonen. Goed waterbeheer en voldoende water hebben we hiervoor nodig. Ik wil hier mij graag voor inzetten, Voor u, als burger en voor de landbouw. Mijn motto is en blijft: “Zonder goed water hebben wij geen voedsel en kunnen wij ook niet leven of recreëren.”

Contact

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV