Partijleden

Samen werken aan water

 • 1.  Bert Philipsen
  Rutten 
 • 2. Marie-Carien Slootman-Claassen
  Espel 
 • 3. Ton Kempenaar
  Dronten 
 • 4. Martinus Riepma
  Dronten 
 • 5. Carla Dekker - De Wit
  Zeewolde 
 • 6. Henk Noome
  Biddinghuizen 
 • 7. Peter Hilgers
  Zeewolde 
 • 8. Marjan van der Wijngaard- Van der Tol
  Biddinghuizen 
 • 9. Bert Talens
  Almere 
 • 10. Theo Hogendoorn
  Dronten 
 • 11. Douwe Monsma
  Zeewolde 
8. Marjan van der Wijngaard- Van der Tol
 • Melkveehouder en akkerbouwer in Flevoland
 • Eigenaar bedrijfsadviesbureau
 • Bestuurlijk betrokken bij windenergie

,,Samen inzetten voor een uitstekend en efficiënt waterbeheer in Flevoland, besturen met gezond boeren verstand’’

 Met een efficiënt en betaalbaar waterschap houden we het meeste draagvlak

,,Met mijn gezin wonen en werken wij in het mooie Flevoland. Eén van de weinige gebieden in Nederland die volop kansen biedt aan agrarische ondernemers met een duidelijke visie en de wil om te slagen. Waterschap Zuiderzeeland zorgt er voor dat het gebied extra uniek is door het zorgen voor beschikbaarheid van voldoende en schoon water voor onze koeien en voor onze teelten. Voor een goed functioneren van het waterschap wil ik me heel graag de komende periode inzetten. En dan vooral bezig zijn met het organisatorische en financiële deel van het waterschap. Daar ligt mijn kennis, daar kan ik echt iets betekenen. Want met een efficiënt en betaalbaar waterschap houden we het meeste draagvlak.”

Contact

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV