Partijleden

Samen werken aan water

 • 1.  Bert Philipsen
  Rutten 
 • 2. Marie-Carien Slootman-Claassen
  Espel 
 • 3. Ton Kempenaar
  Dronten 
 • 4. Martinus Riepma
  Dronten 
 • 5. Carla Dekker - De Wit
  Zeewolde 
 • 6. Henk Noome
  Biddinghuizen 
 • 7. Peter Hilgers
  Zeewolde 
 • 8. Marjan van der Wijngaard- Van der Tol
  Biddinghuizen 
 • 9. Bert Talens
  Almere 
 • 10. Theo Hogendoorn
  Dronten 
 • 11. Douwe Monsma
  Zeewolde 
11. Douwe Monsma
 • Biologisch akkerbouwer in Zeewolde
 • Bestuurlijk actief (diverse agrarische organisaties)

,,Wij richten ons specifiek op duurzaam kwalitatief waterbeheer voor de burger, de landbouw en de natuur. We willen letten op de kosten en een eerlijke verdeling daarvan.’’

Flevoland is een prachtige polder, door mensen gemaakt

β€œEen prachtig gebied met ruimte voor steden, dorpen, recreatie, landbouw en veel natuur. Al die functies vragen om een deskundig en toekomst gericht waterbeheer. Landbouwpercelen veranderen in woongebied of in natuur en recreatie, dat vraagt om aanpassing van de watersystemen. Verandering van klimaat en bodemdaling vragen om extra aanpassingen van het watersysteem zodat we veilig kunnen blijven wonen in de polder en droge voeten houden ook in de toekomst. Flevoland is naast woonruimte, natuur en recreatie ook een belangrijk gebied voor de productie van hoogwaardig voedsel, daar is een goed peilbeheer en voldoende water van een goede kwaliteit voor nodig, ook in de toekomst. Ik wil me inzetten voor de water belangen van u als bewoners en gebruikers van de ruimte in Flevoland.”

Contact

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV