Partijleden

Samen werken aan water

 • 1.  Bert Philipsen
  Rutten 
 • 2. Marie-Carien Slootman-Claassen
  Espel 
 • 3. Ton Kempenaar
  Dronten 
 • 4. Martinus Riepma
  Dronten 
 • 5. Carla Dekker - De Wit
  Zeewolde 
 • 6. Henk Noome
  Biddinghuizen 
 • 7. Peter Hilgers
  Zeewolde 
 • 8. Marjan van der Wijngaard- Van der Tol
  Biddinghuizen 
 • 9. Bert Talens
  Almere 
 • 10. Theo Hogendoorn
  Dronten 
 • 11. Douwe Monsma
  Zeewolde 
9. Bert Talens
 • Biologisch melkveehouder
 • Bestuurlijk actief in de Agrarische natuurvereniging Akkerwaard

“Landbouw, natuur en stedelijk gebied hebben elkaar nodig voor een goed waterbeheer. Dat vraagt om gezond boerenverstand.”

Flevoland het mooiste cadeautje

“Als jongste provincie van Nederland is Flevoland een bijzondere regio. Flevoland ligt ongeveer vijf meter onder zeeniveau, dit vraagt een slim waterbeheersplan. Vanaf de drooglegging is hier veel aandacht voor geweest. Het waterschap Zuiderzeeland heeft de schone taak gekregen dit proces goed te begeleiden. In de toekomst wordt echter meer gevraagd van het waterschap. Flevoland verandert, Flevoland heeft ambitie, Flevoland blijft zich ontwikkelen. In dit proces zal het waterschap passende antwoorden moeten geven en dit gaan uitvoeren en onderhouden. De taak van het waterschap wordt breder, er wordt meer van het waterschap verwacht. Deze ambities zullen betaald moeten worden, maar de kosten moeten nog wel op te brengen zijn. Dit vraagt en bepaalde slimheid, Werk aan Water kan de brug slaan om deze ambities te realiseren.”

Contact

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV