Partijleden

Samen werken aan water

 • 1.  Bert Philipsen
  Rutten 
 • 2. Marie-Carien Slootman-Claassen
  Espel 
 • 3. Ton Kempenaar
  Dronten 
 • 4. Martinus Riepma
  Dronten 
 • 5. Carla Dekker - De Wit
  Zeewolde 
 • 6. Henk Noome
  Biddinghuizen 
 • 7. Peter Hilgers
  Zeewolde 
 • 8. Marjan van der Wijngaard- Van der Tol
  Biddinghuizen 
 • 9. Bert Talens
  Almere 
 • 10. Theo Hogendoorn
  Dronten 
 • 11. Douwe Monsma
  Zeewolde 
1.  Bert Philipsen
 • projectleider Wageningen Livestock Research (grasland en voedergewassen)
 • Bestuurlijk actief voor leefbaarheid in Rutten en de Noordoostpolder

,,Met gezond boerenverstand Werken we aan Water. We slaan de brug tussen de belangen van bewoners van het landelijk én stedelijk gebied.”

Handen uit de mouwen

,,Leefbaarheid voor de dorpen én voor heel Flevoland, dat is mijn passie. Daarbij wil ik een nuttige bijdrage leveren aan de (regionale) samenleving. De Ketelbrug is een prachtige verbinding tussen Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland én de Noordoostpolder. Schitterend om met dat uitzicht van de ene polder naar de andere te rijden. Met mijn werk voor het waterschap wil ik een brug slaan tussen landbouw, stad en platteland. Werk aan Water Flevoland staat voor een dijk van een partij. Zonder politieke agenda zetten we ons in voor één kerntaak: goed waterbeheer. Onze kandidaten weten wat er speelt in de polders en zijn deskundig. Met oog voor belangen van landbouw, wonen, recreatie en natuur. Zelf woon ik midden in het dorp, fiets graag door de polder en ben ik bijvoorbeeld lid van de LTO. Goed waterbeheer is voor ieder een van groot belang. Met mijn kennis wil ik samen met de fractie graag werken aan water in Flevoland. Handen uit de mouwen!’’

Contact

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV