Hevels Westermeerdijk

Tijdens de algemene vergadering van 27 januari heeft het waterschapsbestuur positief ingestemd met het plaatsen van 2 permanente hevels aan de Westermeerdijk.

Werk aan Water Flevoland zet zich al sinds 2008 in voor de realisatie hiervan. Op dit moment liggen er tijdelijke hevels die een belemmering vormen voor het fietsverkeer. De aanvoerbuizen liggen namelijk over de weg heen. Door het aannemen van dit voorstel worden deze buizen onder het wegdek gelegd. Met de bouw wordt op korte termijn begonnen.

Daarnaast worden er 2 permanente hevels aangelegd die zorgen voor een goede aanvoer van vers water. Door de kweldruk in het gebied is er nu sprake van een hoge zout- en ijzerconcentratie. Door aanvoer van vers zoet water wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater aanzienlijk verhoogd. De aanvoer maakt het telen van intensievere teelten mogelijk wat een impuls geeft aan het gebied.  Met de aanleg wordt in 2017 gestart.

Meer Nieuws

Nieuw AV maakt start

26 maart zijn de nieuwe leden van de AV beedigd.  De eerste AV vergadering is de start van een nieuwe bestuursperiode.  
Meer over dit thema

‘Werk aan Water’ aan het werk

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor het Waterschap Zuiderzeeland. Om goed beslagen ten ijs te komen en de kiezers een goed beeld te geven waar we voor staan, is onze politiek-onafhankelijke partij ‘Werk aan Water’ al een paar maanden in voorbereiding op de campagne die binnenkort start. Deze week gingen werden de eerste posters afgeleverd en konden lijsttrekker Bert Philipsen en kandidaat Marie-Carien Slootman beginnen met oplakken.

Actueel

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV