Hevels Westermeerdijk

Tijdens de algemene vergadering van 27 januari heeft het waterschapsbestuur positief ingestemd met het plaatsen van 2 permanente hevels aan de Westermeerdijk.

Werk aan Water Flevoland zet zich al sinds 2008 in voor de realisatie hiervan. Op dit moment liggen er tijdelijke hevels die een belemmering vormen voor het fietsverkeer. De aanvoerbuizen liggen namelijk over de weg heen. Door het aannemen van dit voorstel worden deze buizen onder het wegdek gelegd. Met de bouw wordt op korte termijn begonnen.

Daarnaast worden er 2 permanente hevels aangelegd die zorgen voor een goede aanvoer van vers water. Door de kweldruk in het gebied is er nu sprake van een hoge zout- en ijzerconcentratie. Door aanvoer van vers zoet water wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater aanzienlijk verhoogd. De aanvoer maakt het telen van intensievere teelten mogelijk wat een impuls geeft aan het gebied.  Met de aanleg wordt in 2017 gestart.

Meer Nieuws

Nieuw AV maakt start

26 maart zijn de nieuwe leden van de AV beedigd.  De eerste AV vergadering is de start van een nieuwe bestuursperiode.  
Meer over dit thema

Werk aan Water Flevoland op excursie

Op 29 januari is het bestuur op werkbezoek geweest in de Noordoostpolder. Op het regiokantoor in Emmeloord worden de bestuursleden op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van waterbeheer.  
Meer over dit thema

Actueel

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV