Werk aan Water Flevoland op excursie

Op 29 januari is het bestuur op werkbezoek geweest in de Noordoostpolder. Op het regiokantoor in Emmeloord worden de bestuursleden op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van waterbeheer.

De computersystemen van Waterschap Zuiderzeeland maken het steeds gemakkelijker om gericht beheeringrepen te doen. Zo kan er met 1 druk op de knop inzicht worden verkregen in de huidige waterstanden en kunnen hevels en gemalen gemakkelijk ingeschakeld worden.

Heemraad Jaap Naaktgeboren praatte ons bij over de bodemdalingsgebieden. Het moge duidelijk zijn dat er de aankomende jaren steeds meer gebieden zullen blijven dalen. Door juiste beheermaatregelen kunnen de effecten daarvan zo lang mogelijk uitgesteld worden. Dat vraagt kennis van zaken en adequaat beleid.

Na het ‘theorie gedeelte’ was het tijd om het gebied in te gaan. De bestuurders bezochten o.a. gemaal Vissering op Urk. Het gemaal is al sinds 1942 in gebruik en kan per minuut 2.32 miljoen water per minuut uitpompen. Met een opvoer hoogte van  5.50 meter is dit een behoorlijk prestatie. De beheerder praatte het bestuur bij over de aankomende veranderingen op gebied van o.a. uitstoot en milieu.  Het komende bestuur zal straks moeten beslissen welke renovaties er nodig zijn om hier aan te voldoen.

Meer Nieuws

In een week met veel regen mag de stad niet onderlopen

Het waterschap Zuiderzeeland zorgt voor schoon water, een goed waterpeil én veilige dijken. Dat is belangrijk voor in zowel de stad als op het platteland. Het bestuur van het waterschap wordt op 20 maart gekozen door de burgers van Flevoland. Oók door U dus! De partij Werk aan Water (lijst 5) is een partij zonder politieke achtergrond. Zij gaan voor een kwalitatief goed waterbeheer op basis van kennis en ervaring en gezond boerenverstand. “Wij slaan daarmee de brug tussen steden en dorpen, natuur én landbouw”, aldus lijsttrekker Bert Philipsen. Binnen het waterbeheer is volgens hem nauwelijks onderscheid te maken tussen stedelijke gebied en het achterland. Beide zijn onderdeel van een compleet systeem en daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Als het een week veel regent, is het achterland de buffer om water op te slaan. Zonder die buffer zal de stad snel wateroverlast krijgen.” Blauwalg voorkomen De partij Werk aan Water zet zich in voor schoon water. De zoute kwel in Flevoland bijvoorbeeld heeft daar een nadelige invloed op. Het is daarom belangrijk om bij droogte de watergangen door te spoelen met zoet water dat vanuit het IJsselmeer wordt binnengelaten. “Met ‘doorspoelen’ voorkomen we blauwalg en zorgen we ervoor dat natuur en landbouw geen schade van het zoute water ondervinden.” Ook kiest Werk aan Water voor aantrekkelijke oevers van kanalen, vaarten en sloten. “Wij willen investeren in biodiversiteit en gezond waterleven. En als we renovaties van gemalen kunnen combineren met de aanleg van vispassages, dan zullen wij dat van harte ondersteunen.” Bewustwording Volgens Philipsen beschouwen de inwoners van Flevoland de waterveiligheid als vanzelfsprekend en gelukkig zijn de risico’s van het wonen in een polder onder zeeniveau bijzonder klein. “Maar dat moeten we wel zo houden. Dat vraagt van het waterschap om samen met de gemeenten, bewonersorganisaties en bewoners er voor te zorgen dat we veranderingen van het klimaat aan kunnen. Daarvoor is bewustwording noodzakelijk. Werk aan Water wil daar aan werken.”

Lijsttrekker Bert Philipsen duikt extra zetel op uit Weerwater in Almere

[video width="1920" height="822" mp4="https://werkaanwaterflevoland.nl/wp-content/uploads/2019/03/WATERSCHAP-Almere-MP4eindversie.mp4"][/video]   Lijsttrekker Bert Philipsen van Werk aan Water dook enkele dagen voor de verkiezingen een extra zetel op uit het Weerwater in Almere. "Een extra zetel voor de inwoners van de stad. Want hun belangen mogen we niet over het hoofd zien." Vanuit een grote inwoners van zowel Almere als Lelystad kreeg het bericht veel bijval.

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV