Standpunt

Werk aan Water komt op voor de belangen van álle inwoners in het werkgebied. Met onze praktische kennis en ruime ervaring slaan we met gezond boerenverstand de brug tussen de belangen van bewoners van zowel het landelijk als het stedelijk gebied.

Alle kandidaten

Highlights Partijprogramma

Aantrekkelijk wonen in dorpen en steden

  • water dichter bij de mensen brengen
  • gezond water voor vissen, vogels en waterleven
  • schoon zwemwater (blauwalg voorkomen)
  • aantrekkelijke oevers van kanalen, vaarten en sloten
  •  
    Meer over dit thema

Een functioneel landelijk gebied

  • voldoende én schoon water voor land- en tuinbouw, recreatie en natuur
  • optimaal beheer van het waterpeil voor de productie van gezond voedsel
  • functioneel waterbeheer met ruimte voor meer natuurlijke oevers, biodiversiteit en bodemkwaliteit
 
Meer over dit thema

Werken aan gezond water

Schoon en gezond water is van levensbelang voor mens en dier en van grote betekenis voor de land- en tuinbouw en natuur. Wij zetten ons samen met belanghebbenden in voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de stad en op het platteland.
 
Meer over dit thema

Hier werken wij aan water

2019 – Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV