Werken aan Bedrijfsvoering

Wij pleiten voor een gezonde balans tussen kwaliteit en kosten. Wel vinden we dat kostenbesparing niet ten koste mag gaan van die kwaliteit. Daarvoor is veiligheid en schoon water te kostbaar.

Zowel bij waterkering als bij waterbeheersing en waterkwaliteit hoort een degelijke financiering. Wij pleiten voor een gezonde balans tussen kwaliteit en kosten. Wel vinden we dat kostenbesparing niet ten koste mag gaan van die kwaliteit.

Zelfstandig en dichtbij

Werk aan Water pleit voor een Waterschap Zuiderzeeland dat zelfstandig kan blijven opereren. Samenwerking is op deelterreinen prima, maar een fusie levert geen meerwaarde op.

Verantwoord met belastinggeld

De baten van het waterschap komen enkel voort uit waterschapsbelasting. Werk aan Water staat voor een degelijke financiering, vooral door actief te letten op de kosten en een rechtvaardige verdeling van de waterschapsbelastingen.

Download het volledige partijprogramma

 

Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV