Werken aan Afvalwaterverwerking

Afvalwater biedt de mogelijkheid van grondstoffenterugwinning en energieopwekking. Dat vraagt om technologische innovatie. Ons uitgangspunt is dat het financieel verantwoord is en de burger er beter van wordt.

Afvalwaterzuivering kost veel geld. Op het terrein van de afvalwaterzuivering werkt het waterschap daarom zoveel mogelijk samen met de gemeenten.

Verduurzaming

Het doel is om afvalwater te zuiveren met een maximale kostenreductie. Met betrekking tot de verduurzaming van de afvalwaterketen zijn er mogelijkheden van grondstoffenterugwinning en energieopwekking.

Investeren met visie

Werk aan Water vindt dat van innovaties alleen sprake van kan zijn als ze op een financieel economisch verantwoorde wijze plaats vinden. Uitgangspunt hierbij dient altijd te zijn dat de burger er beter van wordt.

Download het partijprogramma

 

Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV