Werken aan Voldoende water

Teveel en tekort aan water moeten voorkomen worden. Wij pleiten voor een robuust watersysteem om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Daarmee kunnen we maatschappelijke en economische belangen waarborgen.

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreme regenval en droogte. Teveel en tekort aan water moeten zoveel mogelijk voorkomen worden, zodat maatschappelijke en economische belangen gewaarborgd blijven. Werk aan Water pleit daarom voor een robuust watersysteem om de effecten van klimaatverandering op te vangen in zowel landelijk als stedelijk gebied.

Bodemdaling tegengaan

Bodemdaling wordt in delen van ons beheersgebied in de toekomst een groot probleem. Dat betekent dat in bodemdalingsgebieden landbouwgrond natter dreigt te worden. Werk aan Water wil met zoveel mogelijk technische en kosteneffectieve maatregelen zorgen dat de bestaande functie zo lang mogelijk behouden kan blijven.

Keuzes maken in vernatting

Veranderingen in peilbesluiten moeten weloverwogen genomen worden. Als de functies landbouw en natuur naast elkaar liggen, mag er bij vernatting voor natuur geen nadelige situatie ontstaan voor de landbouw.

Doorspoeling is noodzaak

Vanwege de diepe ligging van onze polders is er veel aanvoer van kwelwater; in sommige gebieden is de kwel zout en zuurstofarm. Daarom vindt Werk aan Water dat doorspoeling door hevels of via de inlaat met zoet water noodzakelijk blijft voor beregening, flora en fauna.

Download het volledige partijprogramma

 

Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV