Werken aan Schoon water

Schoon water is van levensbelang voor mens en dier en van grote betekenis voor de land- en tuinbouw en natuur. Wij zetten ons samen met belanghebbenden in voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de stad en op het platteland.

Werk aan Water wil zich samen met belanghebbenden inzetten voor het verbeteren van de waterkwaliteit op het platteland en in de stedelijke gebieden door:

• Stimuleren van de aanleg van gescheiden afvoersystemen in alle woonwijken; daarmee kunnen riooloverstorten voorkomen worden.

• Verder ontwikkelen van kennis en voorlichting om verontreiniging van water te reduceren; denk aan emissies uit de landbouw, resten van medicijnen en chemische drugs.

• Doorgaan met de aanleg van duurzame oevers; daarmee kunnen we ook een bijdrage leveren aan de normen van de Kader Richtlijn Water.

• Stimuleren van de aanleg en het onderhoud van akkerranden op basis van reële vergoedingen.

• Het waterschap moet samen met LTO, als trekker, en de provincie Flevoland werken aan de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Download het volledige partijprogramma

 

Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV