Werken aan Veiligheid

Klimaatverandering en bodemdaling eisen op termijn opnieuw versterking van de dijklichamen. Er moet voldoende geld beschikbaar zijn voor veilige dijken. Veiligheid gaat boven alles.

Bewoners van Flevoland beschouwen de waterveiligheid als vanzelfsprekend; er wordt nauwelijks stilgestaan bij de risico’s van het wonen in een polder. Werk aan Water wil daarom investeren in waterbewustzijn.

Voldoende financiën beschikbaar

Klimaatsverandering en bodemdaling eisen op termijn opnieuw versterking van de dijklichamen. Werk aan Water vindt dat er voldoende gelden beschikbaar moeten zijn voor veilige dijken.

Veiligheidsnormering

Het Deltaprogramma houdt een nieuwe veiligheidsnormering in. Werk aan Water ondersteunt het idee om te werken met een zogenaamde basisveiligheid voor iedereen. Wij zijn het eens met de gedachte dat ter voorkoming van overstromingen een hogere normering wordt gehanteerd, wanneer het achterland een hogere economische waarde heeft.

Drietal maatregelen

Werk aan Water wil in het kader van de meerlaagsveiligheid aanvullende maatregelen nemen. Naast sterke dijken betekent dat aandacht voor ruimtelijke ordening en rampenbeheersing.

Bekleding en beweiding

De bekleding van de dijken moet garant staan voor de veilige dijk. Beweiding van de dijken door schapen is door de jaren heen bewezen; Werk aan Water staat voor continuering van dit beleid.

Download het volledige partijprogramma

 

 

Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV