Hevels Westermeerdijk

Tijdens de algemene vergadering van 27 januari heeft het waterschapsbestuur positief ingestemd met het plaatsen van 2 permanente hevels aan de Westermeerdijk.

Werk aan Water Flevoland zet zich al sinds 2008 in voor de realisatie hiervan. Op dit moment liggen er tijdelijke hevels die een belemmering vormen voor het fietsverkeer. De aanvoerbuizen liggen namelijk over de weg heen. Door het aannemen van dit voorstel worden deze buizen onder het wegdek gelegd. Met de bouw wordt op korte termijn begonnen.

Daarnaast worden er 2 permanente hevels aangelegd die zorgen voor een goede aanvoer van vers water. Door de kweldruk in het gebied is er nu sprake van een hoge zout- en ijzerconcentratie. Door aanvoer van vers zoet water wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater aanzienlijk verhoogd. De aanvoer maakt het telen van intensievere teelten mogelijk wat een impuls geeft aan het gebied.  Met de aanleg wordt in 2017 gestart.

Warning: Illegal string offset 'url' in D:\www\werkaanwaterflevo.nl\www\wp-content\themes\kwoot-werkaanwater\single-post.php on line 30 Warning: Illegal string offset 'title' in D:\www\werkaanwaterflevo.nl\www\wp-content\themes\kwoot-werkaanwater\single-post.php on line 31 Warning: Illegal string offset 'alt' in D:\www\werkaanwaterflevo.nl\www\wp-content\themes\kwoot-werkaanwater\single-post.php on line 32 Warning: Illegal string offset 'caption' in D:\www\werkaanwaterflevo.nl\www\wp-content\themes\kwoot-werkaanwater\single-post.php on line 33 Warning: Illegal string offset 'sizes' in D:\www\werkaanwaterflevo.nl\www\wp-content\themes\kwoot-werkaanwater\single-post.php on line 37 Warning: Illegal string offset 'partij-pic' in D:\www\werkaanwaterflevo.nl\www\wp-content\themes\kwoot-werkaanwater\single-post.php on line 37 Warning: Illegal string offset 'sizes' in D:\www\werkaanwaterflevo.nl\www\wp-content\themes\kwoot-werkaanwater\single-post.php on line 38 Warning: Illegal string offset 'partij-pic-width' in D:\www\werkaanwaterflevo.nl\www\wp-content\themes\kwoot-werkaanwater\single-post.php on line 38 Warning: Illegal string offset 'sizes' in D:\www\werkaanwaterflevo.nl\www\wp-content\themes\kwoot-werkaanwater\single-post.php on line 39 Warning: Illegal string offset 'partij-pic-height' in D:\www\werkaanwaterflevo.nl\www\wp-content\themes\kwoot-werkaanwater\single-post.php on line 39

Meer Nieuws

Klimaatscenario Flevoland

In het klimaatscenario voorspelt het KNMI dat in de periode tot aan 2030 - 2085 de temperatuur blijft stijgen.  
Meer over dit thema

Actieplan Bodem en Water

LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland werken sinds 2014 samen in het Actieplan Bodem en Water.  
Meer over dit thema

Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV