Werk aan Water Flevoland op excursie

Op 29 januari is het bestuur op werkbezoek geweest in de Noordoostpolder. Op het regiokantoor in Emmeloord worden de bestuursleden op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van waterbeheer.

De computersystemen van Waterschap Zuiderzeeland maken het steeds gemakkelijker om gericht beheeringrepen te doen. Zo kan er met 1 druk op de knop inzicht worden verkregen in de huidige waterstanden en kunnen hevels en gemalen gemakkelijk ingeschakeld worden.

Heemraad Jaap Naaktgeboren praatte ons bij over de bodemdalingsgebieden. Het moge duidelijk zijn dat er de aankomende jaren steeds meer gebieden zullen blijven dalen. Door juiste beheermaatregelen kunnen de effecten daarvan zo lang mogelijk uitgesteld worden. Dat vraagt kennis van zaken en adequaat beleid.

Na het ‘theorie gedeelte’ was het tijd om het gebied in te gaan. De bestuurders bezochten o.a. gemaal Vissering op Urk. Het gemaal is al sinds 1942 in gebruik en kan per minuut 2.32 miljoen water per minuut uitpompen. Met een opvoer hoogte van  5.50 meter is dit een behoorlijk prestatie. De beheerder praatte het bestuur bij over de aankomende veranderingen op gebied van o.a. uitstoot en milieu.  Het komende bestuur zal straks moeten beslissen welke renovaties er nodig zijn om hier aan te voldoen.

Meer Nieuws

Klimaatscenario Flevoland

In het klimaatscenario voorspelt het KNMI dat in de periode tot aan 2030 - 2085 de temperatuur blijft stijgen.  
Meer over dit thema

Werk aan water op werkbezoek bij zuivering Lelystad

Op 2 maart bezocht de fractie Werk aan Water Flevoland met bestuurders en nieuwe kandidaten de afvalwaterzuivering Lelystad. Twee ervaren medewerkers van Zuiderzeeland gaven toelichting op de werking en rol van de zuivering.  
Meer over dit thema

Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV