Standpunt

Het waterschap moet efficiƫnt werken aan haar kerntaken veiligheid, voldoende water en schoon water. Van belang zijn daarbij een haalbare ambitie en beheersbare kosten.

Alle kandidaten

Highlights Partijprogramma

Werken aan Veiligheid

Klimaatverandering en bodemdaling eisen op termijn opnieuw versterking van de dijklichamen. Er moet voldoende geld beschikbaar zijn voor veilige dijken. Veiligheid gaat boven alles.  
Meer over dit thema

Werken aan Voldoende water

Teveel en tekort aan water moeten voorkomen worden. Wij pleiten voor een robuust watersysteem om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Daarmee kunnen we maatschappelijke en economische belangen waarborgen.  
Meer over dit thema

Werken aan Schoon water

Schoon water is van levensbelang voor mens en dier en van grote betekenis voor de land- en tuinbouw en natuur. Wij zetten ons samen met belanghebbenden in voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de stad en op het platteland.  
Meer over dit thema

Werk aan water Flevoland is een initiatief van KAVB / LTO Noord / NFO / NMV